{เยือน|เยี่ยม}มัณฑะเลย์ เมือง{แห่ง|ที่}มนต์เสน่ราช{ธานี|เมือง|บุรี|จังหวัด}{สุดท้าย|ท้ายที่สุด|ในที่สุด}ของ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}


“{เยือน|เยี่ยม}มัณฑะเลย์ เมือง{แห่ง|ที่}มนต์เสน่ราช{ธานี|เมือง|บุรี|จังหวัด}{สุดท้าย|ท้ายที่สุด|ในที่สุด}ของ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}”
วันนี้{เรา|พวกเรา}จะมา{แนะนำ|ชี้แนะ|เสนอแนะ}สถานที่ท่อง{เที่ยง|เที่ยงตรง}ใน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}อีกมุมมองหนึ่งก็คือเมืองมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์เป็นเมืองที่มีอารายธรรม{เฉพาะตัว|เฉพาะบุคคล|ส่วนตัว} เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ที่ทำให้{นักท่องเที่ยว|นักเดินทาง}{หลงใหล|เผลอไผล|คลั่งไคล้}{จน|จนกระทั่ง|จนถึง|กระทั่ง}{ไม่รู้|ไม่รู้เรื่อง|ไม่เคยรู้|ไม่เคยทราบ|ไม่ทราบ|ไม่รู้จัก}ลืม
มัณฑะเลย์เป็นอดีตเมืองหลวงราช{ธานี|เมือง|บุรี|จังหวัด}{สุดท้าย|ท้ายที่สุด|ในที่สุด}{ก่อนจะ|ก่อนที่จะ}เสียประเทศให้กับการรุกรานของอังกฤษ {ที่นี่|ตรงนี้}ถือเมืองใหญ่{อันดับ|ชั้น}{ที่สอง|ลำดับที่สอง}ของ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}รองจากนคร{ย่าง|ปิ้ง}กุ้ง ตั้งอยู่ในเขตฝั่ง{ตะวันออก|ทิศตะวันออก}ของแม่น้ำอิรวดี ห่างจาก{ย่าง|ปิ้ง}กุ้ง{ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 716 {กิโลเมตร|กิโล|กม.} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{พระเจ้า|พระผู้เป็นเจ้า}{มิ|ไม่}น{ดง|ป่า|ป่าดง}ทรงย้ายราช{ธานี|เมือง|บุรี|จังหวัด} มาก่อตั้งเป็นเมืองหลวงราช{ธานี|เมือง|บุรี|จังหวัด}ในปี {ค.ศ.|คริสต์ศักราช} 2400 โดย{พระเจ้า|พระผู้เป็นเจ้า}{มิ|ไม่}น{ดง|ป่า|ป่าดง} โดยตั้งชื่อตาม{ภูเขา|เทือกเขา}มัณฑะเลย์ ที่อยู่ใกล้เคียง วงเวียนของเมืองมัณฑะเลย์
{พุกาม|พม่า|ประเทศพม่า|พูกาม}
เป็นเมือง{เก่าแก่|โบราณ|ดั้งเดิม}ตั้งแต่{สมัย|ยุค}{พุทธศตวรรษ|พุทธศักราช}ที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มี{แหล่งท่องเที่ยว|สถานที่ท่องเที่ยว|สถานที่สำหรับท่องเที่ยว}ทางด้านประวัติศาสตร์ที่{สวยงาม|สวย|งาม|งดงาม|สวยสดงดงาม}{มาก|มากมาย}แห่งหนึ่งของประเทศพม่า {โดยเฉพาะ|โดยเฉพาะอย่างยิ่ง|โดยยิ่งไปกว่านั้น}{ความยิ่งใหญ่|ความใหญ่โต|ความโหฬาร}ของเจดีย์{จำนวนมาก|มากมาย|ไม่น้อยเลยทีเดียว|เป็นจำนวนมาก|จำนวนไม่ใช่น้อย|เยอะมากๆ|เยอะๆ|เยอะแยะ|เยอะมาก|มากไม่น้อยเลยทีเดียว|หลายชิ้น|จำนวนไม่น้อย|จำนวนหลายชิ้น}กว่า 5,000 องค์ จนได้รับ{สมญานาม|นามสมมุติ|ฉายา|ฉายานาม}ว่าเป็นเมือง{แห่ง|ที่}เจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่{บ่งบอกถึง|บ่งถึง|บอกถึง}{ความรุ่งเรือง|ความเจริญ|ความเจริญรุ่งเรือง|ความรุ่งโรจน์|ความก้าวหน้า|ความเจริญก้าวหน้า}ของ{พุทธศาสนา|ศาสนาพุทธ}ในประเทศ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ได้{เป็นอย่างดี|อย่างดีเยี่ยม}คน{ทั่วไป|ทั่วๆไป}{จึง|ก็เลย}{ขนานนาม|เรียก|ตั้งชื่อ}เมือง{พุกาม|พม่า|ประเทศพม่า|พูกาม}นี้ว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ
{ภูเขา|เทือกเขา}มัณฑะเลย์ฮิลล์
เป็น{จุดชมวิว|จุดสำหรับชมวิว|จุดสำหรับเพื่อชมวิว}{สวยงาม|สวย|งาม|งดงาม|สวยสดงดงาม}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}มี{ปูชนียสถาน|สถานที่ควรค่าแก่การเคารพบูชา}{สำคัญๆ|หลักๆ}ให้{นักท่องเที่ยว|นักเดินทาง}ได้{ชม|ดู} {ทั้ง||อีกทั้ง|ทั้งยัง}{ดู|มอง}ธรรมชาติ {ดู|มอง}{ทิวทัศน์|วิว|ทิวภาพ|ทัศนียภาพ}อัน{สวยงาม|สวย|งาม|งดงาม|สวยสดงดงาม}ที่สุด {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สาม{รถ|รถยนต์}{มอง|ดู|มองดู}เมืองมัณฑะเลย์ ได้{เกือบทั้งหมด|เกือบจะทั้งหมด|แทบทั้งสิ้น|แทบทั้งหมด|แทบจะทั้งหมด|ดูเหมือนจะทั้งหมด|เกือบ 100%} สามารถ{มองเห็น|เห็น|แลเห็น}{ทัศนียภาพ|ทิวภาพ|ทิวทัศน์}ของเมืองมัณฑะเลย์ได้{เป็นอย่างดี|อย่างดีเยี่ยม} เป็น{แหล่งท่องเที่ยว|สถานที่ท่องเที่ยว|สถานที่สำหรับท่องเที่ยว}ที่{นักท่องเที่ยว|นักเดินทาง}ต่างพากันแวะเวียนมาสัมผัส {เที่ยว|ท่องเที่ยว}{ชม|ดู}{ตลอดเวลา|ตลอดระยะเวลา}
สะพานไม้อูเบ็ง
สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก {สร้างขึ้น|ผลิตขึ้น|ทำขึ้น}ใน{สมัย|ยุค}{พระเจ้า|พระผู้เป็นเจ้า}โบดอพญา {สร้างขึ้น|ผลิตขึ้น|ทำขึ้น}เพื่อ{ข้าม|ผ่าน}ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกว่า 1 {กิโลเมตร|กิโล|กม.} {จุดเด่น|ลักษณะเด่น|จุดแข็ง|คุณลักษณะเด่น|ข้อดี}ของสะพานเเห่งนี้{นอกจากจะ|นอกเหนือจากที่จะ|นอกเหนือจากการที่จะ}เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดเเล้วนั้น สะพานอูเบ็ง ยัง{สร้างมาจาก|ผลิตจาก|ผลิตขึ้นจาก|ผลิตมาจาก|ผลิตขึ้นมาจาก|สร้างจาก|สร้างขึ้นจาก|สร้างขึ้นมาจาก}ไม้สัก ที่{รื้อ|รื้อถอน}มาจาก{พระราชวัง|วัง|ราชสำนัก|พระราชสำนัก} เเห่งกรุงอังวะ
{ตักบาตร|ใส่บาตร}พระ
กิจกรรมยอดฮิตที่พลาด{ไม่ได้|มิได้}เมื่อไปเยื่อน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} {คือ|เป็น}การตักบาตรพระ ใน{ช่วงสาย|ตอนสาย|เวลาสาย|ช่วงเวลาสาย|ตอนเวลาสาย}ๆจะมีพระ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}เดิน{เรียงแถว|เข้าแถว|เข้าคิว|ต่อคิว}ออกมาเพื่อรับบิณฑบาตโดยใช้บาตรที่{ทำจาก|ทำมาจาก}{ไม้ไผ่|ไผ่}สานลงรักสีดำสนิท โดย{บริเวณ|รอบๆ}วัดจะมีคนมาเร่ขายคอกไม้ ข้าวโพดต้ม {กับข้าว|อาหาร}ต่างๆหรือ{ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}{ไม่อยาก|ไม่ต้องการ|ไม่ได้อยาก|ไม่ต้องการที่จะอยาก|ไม่ได้อยากต้องการ}ซื้อ{เรา|พวกเรา}สามารถ{ถวาย|มอบ|มอบให้}เงินตามกำลัง{ศรัทธา|เลื่อมใส|เชื่อถือ}ได้เลย
นี่เป็น{เพียงแค่|แค่เพียง|เพียง|เพียงแต่}ภาพบรรยากาศ{ส่วนหนึ่ง|ส่วนใดส่วนหนึ่ง|ส่วนหนึ่งส่วนใด}ของเมืองมัณฑะเลย์ {นอกจากนี้|ยิ่งไปกว่านี้|นอกนั้น|นอกจากนั้น|นอกเหนือจากนี้|ยิ่งกว่านั้น|นอกเหนือจากนั้น}ประเทศพม่ายังมี{สถานที่ท่องเที่ยว|สถานที่เที่ยว}ที่{สวยงาม|สวย|งาม|งดงาม|สวยสดงดงาม} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{น่าสนใจ|น่าดึงดูด}{อีกมากมาย|อีกเพียบเลย|อีกเยอะแยะ|อีกเยอะมาก}ที่ยัง{รอ|คอย|รอคอย}{เรา|พวกเรา}ไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}วัฒนธรรมที่มี{ความคล้าย|ความคล้ายคลึง}กับไทย{เรา|พวกเรา} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ที่สำคัญใช้เวลาเดินทาง{เพียงแค่|แค่เพียง|เพียง|เพียงแต่}ไม่กี่ชั่วโมง {ใคร|คนไหน|ผู้ใด|คนใด|ใครกันแน่|คนไหนกันแน่|ผู้ใดกันแน่|คนใดกันแน่|คนไหนกัน|ผู้ใดกัน|คนใดกัน}มีเวลาว่างๆก็อย่าลืม{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} {มิ|ไม่}งกะละบานะ{คะ|ค่ะ|ขา}

ทัวร์พม่า

ความคิดเห็น